Verksamhetsansvarig – Service

Verksamhetsansvarig Service

Verksamhetsansvarig för avdelning Service är Jimmy Altberg.

Jimmy har arbetat på Netab sedan 1995 och har förutom goda ledaregenskaper och ett gott ordningssinne även en exceptionellt god och väldokumenterad kunskap inom både el och tele. Några av de uppdrag Jimmy ansvarat för under åren är flertalet ombyggnationer av mottagningskök och/eller storkök samt restauranger, arbeten i samband med brand- och vattenskador samt automation för Envac’s sopsugsanläggningar i Stockholm. Dessutom har serviceavdelningen, med Jimmy som ansvarig, haft ett stort antal serviceuppdrag genom åren mot olika ramavtal, t.ex. i Salems kommun.

 

Kontaktuppgifter:

jimmy@netab.se
08-410 712 03