ISO-revision med gott resultat

ISO-certifikatI mars genomförde vi en uppföljande ISO-revision där vi fick besök av en revisor från SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Resultatet från ISO-revisionen var lyckat och vi fick befäst att vi arbetar enligt ISO-standarderna på ett bra sätt. Vi är stolta och glada över att våra certifikat inom såväl kvalitet, miljö som arbetsmiljö blev förlängda.

SP skriver bl.a. följande i vår revisionsrapport;

”Företagets övergripande utveckling är positiv. Affärerna fokuseras enligt strategin alltmer mot ramavtalskunder och det lyckas man bra med (…) Företaget har en tydlig inriktning att skapa en positiv och konstruktiv kultur och värdegrund och visar detta bl.a. genom att satsa mycket resurser på mjuka  parametrar, t.ex. aktiviteter, utbildningar och mötesforum som hålls med medarbetare på alla nivåer, samt åtgärder för att påverka sina medarbetares ”arbetslivsmiljö” i ett mer holistiskt perspektiv. Här är man lite av visionärer och lägger även resurser på lokala evenemang i samarbete med ”Friends”, för att bidra till socialt ansvarstagande i sin region. Högsta ledningens engagemang är stort och det syns en röd tråd i det man gör under året till strategin ”2020”.”