Lagom till skolstart…

… släpper stiftelsen Friends sin årliga Friendsrapport. Till rapporten 2016 har Friends för första gången undersökt situationen för de yngsta barnen i skolan, årskurserna F-3.
Det är med stolthet vi sponsrar Friends i arbetet mot mobbing och vi hoppas att vår synlighet på skolor runt om i Stockholm och vårt arbete med att bl.a. förbättra belysningen kan bidra till ökad trygghet för våra yngsta medborgare!

friendsrapporten16-insta