Ramavtal med Stockholms Stad

”Stockholms Stads verksamhet finns överallt i staden, dygnet runt, varje dag. Stockholm är just nu en av de snabbast växande regionerna i Europa och befolkningen ökar med två fulla bussar varje dag. Samtidigt pågår ett hundratal bygg- och infrastrukturprojekt.”

I Stockholms Stad kommer vi på Netab, som en av totalt tre leverantörer, att utföra El- och Tele/Datainstallationer i samband med om- och nybyggnationer, samt i arbetet med planerat underhåll. Detta nya ramavtal kommer att generera flera spännande uppdrag för samtliga våra tre avdelningar – Service, Entreprenad och Tele/Data. Avtalet sträcker sig till och med 2019 med möjlig förlängning till 2021.

Vi är stolta över förtroendet vi fått från Stockholms Stad och ser fram emot ett gott samarbete med fastighetskontoret!

St Erik kommunikation