Strukturerade nät i världsklass!

Tele Data bildUtbyggnaden av stadsnätfiber i Stockholm är en expansiv marknad som attraherar många nya aktörer. Vår välutbildade personal och vår stora erfarenhet från elinstallationer har dock gett oss en plats i förarsätet. Avdelningens attraktiva tjänster efterfrågas därför ständigt av såväl mindre aktörer , t.ex. bostadsrättsföreningar, till större kommuner och rikstäckande företag.

Våra nätverksinstallatörer utför allt ifrån enklare komplettering av nätverksuttag vid kontorsarbetsplats till blåsfiberinstallationer för hela bostadsområden. Vår styrka inom området Tele/Data är framförallt att vi, med utgångspunkt i vår kompetenta personal, klarar av att vara breda inom området utan att tumma på kvalitet. Installatörerna inom avdelningen är certifierade för strukturerade nätverksinstallationer kat 5e, kat 6, kat 6A samt kat 8. Dessutom finns certifikat för fiberoptiska installationer, Ericsson och Melbye (Fibersvets, Blåsfiber samt Ribon).

Som kund kan du känna Dig helt säker på att du erhåller rätt kompetens för just Ditt uppdrag!

Verksamhetsansvarig Tele/Data
Daniel Norén

Daniel NorénDaniel är såväl verksamhetsansvarig som arbetsledare på avdelningen Tele/Data. Han rekryterades till Netab 2001 för att förstärka företagets data- och telesatsning. Daniel har, förutom goda ledaregenskaper, väldokumenterade kunskaper i strukturella fastighetsnät, F/O, stadsnät samt tele. Daniel är sedan flera år kundansvarig för några av företagets viktigaste kunder och förutom det är han med i företagets ledningsgrupp.

Kontaktuppgifter till Daniel:
daniel@netab.se
08-410 712 04