Kvalitet

Vi är ISO-certifierade i Kvalitet!

NETAB Gruppen strävar ständigt efter att bedriva en verksamhet med hög kvalitet i fokus. Företaget är sedan maj 2012 ISO-certifierade inom kvalitet genom vårt kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001:2015 som vi upprättat och arbetar efter.

Kvalitetsledningssystemet kvalitetssäkrar våra tjänster till kund samt ger vägledning för den egna verksamheten. Kvalitetsledningssystemet baseras på ett processorienterat arbetssätt med kundfokus och en verksamhetsutveckling baserad på ständiga förbättringar.

Emil jobbarVår kvalitetsprocess är en årsprocess. Vi utgår från kundkrav och resultat från kundundersökningar för att därefter forma vårt kvalitetsarbete utifrån detta. Vi följer upp arbetet via olika nyckeltal för att kunna konstatera att vi är på rätt väg mot ständiga förbättringar.

Klicka här för att se vårt ISO-certifikat!