Om oss

 

Kontorsbild - RickardVilka är vi?

NETAB Gruppen AB är en etablerad elfirma som startade sin verksamhet i början av nittiotalet. Vi utför alla typer av uppdrag inom installationsområdet och vår verksamhet bedrivs genom tre olika avdelningar, Entreprenad, Service och Tele/Data. Företaget jobbar på uppdrag i hela Stor-Stockholmsområdet och vi inriktar oss främst mot företag, organisationer och kommuner. Vi är medlem i bransch- och arbetsgivarorganisationen Installatörsföretagen.

Läs gärna mer om oss och hur vi arbetar i vår verksamhetshandbok som du hittar HÄR

Vår utveckling

Sedan starten i början av nittiotalet har företaget ständigt utvecklats och förfinats för att tillgodose våra kunders behov på bästa möjliga sätt. Vi kan idag stoltsera med mycket hög kundnöjdhet och ett miljö -och kvalitetsarbete i framkant.

Utvecklingen av företaget har alltid föregåtts av varsamhet där kvalitet varit viktigare än kvantitet. Samtliga medarbetare som rekryteras har goda referenser och antingen mycket bred kompetens och/eller för företaget viktig spetskompetens kombinerat med hög social förmåga.

Tre verksamhetsområden

För att behålla närheten till våra kunder, där stort fokus ligger på ett personligt och kundanpassat omhändertagande, har företaget idag tre verksamhetsområden, Entreprenad, Service och Tele/Data, som alla har egen verksamhetsansvarig. Spetskompetensen som finns inom respektive verksamhetsområde, och som vid behov delas, ger företaget en ytterligare dimension i utförandet vilket ofta uppskattas av beställaren.

Våra kunder

Tack vare ett väl utvecklat kvalitet– och miljöarbete samt goda referenser har företaget många stora kunder inom fastighet, bygg och offentlig sektor där uppdragen spänner mellan allt från mindre serviceuppdrag till årslång nyproduktion.

Vad kan vi hjälpa till med?

Vi utför idag alla typer av uppdrag inom installationsområdet. Har våra kunder behov av hjälp med installationer som ligger utanför vårt eget kompetensområde ombesörjs det för deras räkning genom nära samarbete med andra företag inom t.ex. larm eller radiokommunikation. Med all den specialistkompetens som företaget och våra samarbetspartners besitter kan vi erbjuda all nödvändig fackkunskap som krävs för olika projekt inom el, tele och data.

Vi tar gärna totalentreprenader eftersom vi vet att vi kan erbjuda kompetenta yrkesmän i alla led. Det innebär att vi tar ansvaret för att varje arbetsmoment utförs fackmannamässigt och ansvarsfullt.

Vår kompetenta personal

Vår duktiga personal utför behöriga arbeten med el, svagström samt data- och fiberinstallationer och vi har rutiner för att säkerställa en hög och gedigen kompetens hos våra medarbetare och inhyrd personal. Vi har beskrivet vilken kompetens som behövs för respektive roll samt säkerställt att den kompetensen finns. Detta gör vi genom att löpande följa upp vilka utbildningar som behöver förnyas samt genom att jobba aktivt med kompetensutveckling i takt med teknikutvecklingen.

Dessutom ser vi till att inhyrd personal också har rätt kompetens genom regelbundna kontroller.

Vi på Netab har för avsikt att, med en hög miljömedvetenhet, även fortsättningsvis utföra tjänster med hög kvalitet och med ett personligt bemötande.

Tveka inte att prova oss Ni också. Varmt välkomna!