Våra verksamhetsområden

Netab har tre verksamhetsområden ENTREPRENAD, SERVICE och TELE/DATA vilka alla har vardera en ansvarig arbetsledare. Detta ger företaget möjlighet att inom varje verksamhetsområde verka med stor flexibilitet, snabba beslutsvägar, maximal kundanpassning samt spetskompetens hos personalen. Företaget bedriver ett gemensamt arbete med kvalitet- och miljösäkring, vilket skapar en trygghet för såväl kunder som för den egna personalen – en trygghet som man normalt sett bara finner hos större företag.

Du kan läsa mer om respektive verksamhetsområde på våra avdelningssidor eller kontakta någon av våra arbetsledare om du har frågor.