Kvalitet & miljö

Vi arbetar enligt internationellt erkända standarder för miljö, kvalitet och arbetsmiljö.

Kvalitativa leveranser, minimerande av verksamhetens miljöpåverkan och ett arbetsmiljöarbete i framkant är alla absoluta överlevnadsfrågor för oss. Vi har valt att låta RISE – Research Institutes of Sweden (tidigare SP) utföra externa revisioner av företagets KMA-arbete för att säkerställa en ständig utveckling/förbättring av ledningssystemen och samtidigt ge dig som kund en trygghet i ditt val av oss som leverantör.

Företaget har för sin verksamhet upprättat och infört ett kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001:2015, ett miljöledningssystem enligt ISO 14001:2015 samt ett arbetsmiljöledningssystem enligt ISO 45001:2018. Vi kan stoltsera med att vi idag är ISO-certifierade inom samtliga dessa områden – Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö.

Som företagare anser vi oss också ha extra stort ansvar för skapandet av en hållbar framtid för våra barn. Vi bedriver därför ett aktivt arbete med att minska företagets miljöpåverkan likväl som att skapa tryggare samhälle för våra yngsta medborgare.

Vårt sociala engagemang riktar idag stort fokus mot barns sociala miljö vilket känns naturligt då vi arbetar mycket inom förskola, skola och gymnasium. Våra uppdrag inom skolan är ofta att skapa säkra miljöer för eleverna genom att installera kamerasystem och/eller förbättrad belysning för att på så sätt bygga bort osäkerhet/otrygghet. Vi anser dock inte det är hela lösningen på problemet varför vi med stolthet valt att stödja Friends i deras kamp mot mobbning och utanförskap. Läs mer om Friends här.

Samarbetet med Friends ger våra installatörer möjlighet till ett utbildningstillfälle per år samtidigt som vårt stöd gör det möjligt för Friends att fortsätta vara ute i fler förskolor, skolor och idrottsföreningar för att stoppa mobbning.

Våra ledningssystem inom respektive område ovan berör alla i företaget. Alla bidrar tillsammans för att utföra vårt arbete så att vi får nöjda kunder och en grund för fortsatt verksamhet och utveckling. Ansvarig för företagets KMA-arbete är Arbetschef Rickard Stangenbäck.