Miljö

Vi värnar om miljön och jobbar miljösmart!

NETAB Gruppen strävar efter att bidra till en bättre miljö i allt vi gör. Som ett led i det arbetet har vi upprättat och infört ett miljöledningssystem enligt ISO 14001:2015. Miljöledningssystemet klargör hur vi arbetar med att förebygga miljöpåverkan genom att värna om den gemensamma yttre miljön och tillgodose våra intressenters och samhällets behov av att skydda miljön. Vi kan stoltsera med att vi sedan maj 2012 är ISO-certifierade i vårt miljöarbete!

Vårt miljöarbete är systematiskt upplagt i en årsprocess. Vi har genomfört en miljöutredning för att identifiera de områden där vi har störst miljöpåverkan. Dessa områden, våra betydande miljöaspekter, är den röda tråden genom hela vårt miljöarbete. Vi sätter mål och handlingsplaner utifrån dessa som vi sedan följer upp regelbundet. Vi jobbar också med uppföljning av intressanta nyckeltal samt säkerställer löpande att vi uppfyller aktuell lagstiftning.

Som en del i vårt miljöarbete har vi sedan flera år ersatt våra äldre servicebilar med nya miljövänliga biogas- och elbilar. Det har varit ett mycket stimulerande och lyckosamt arbete som också gjort en stor skillnad för miljön då biogasbilarnas totala miljöpåverkan är betydligt mindre än våra tidigare bensin- och dieselbilar. Idag kan vi presentera en bilpark som uteslutande består av bilar valda ur miljösynpunkt där samtliga bilar drivs av antingen biogas eller ren el.

Det här är något vi såklart kommer fortsätta satsa på varför det var ett enkelt val för oss att anta Fossilfritt Sveriges ”Tjänstebilsutmaning”. Är du också företagare och vill göra något riktigt bra för miljön?

Läs mer och anta utmaningen du också!

Vi nöjer oss dock inte här utan har satt nya miljömål vilka bl.a. handlar om att vi vill minska våra transporter med minst 10% till år 2025.

Diplom Ren ElYtterligare en del i företagets aktiva miljöarbete är att vi idag använder 100% ren el från sol, vind och vatten genom ett avtal med Telge Energi. Vårt val att använda ren el bidrar till minskade koldioxidutsläpp och skapar en renare miljö för alla. Detta är såklart något som vi är mycket stolta över.

Klicka här för att se vårt ISO-certifikat!