Vår kompetens

Vi utför alla typer av uppdrag inom installationsområdet och vår kompetens kan delas in i sex olika kompetensområden; Elarbeten, Nätverk, Säkerhet, Solceller, Laddstolpar och Reservkraft. Läs mer om respektive område genom att klicka ovan eller gå in via menyn!

Har våra kunder behov av hjälp med installationer som ligger utanför vårt eget kompetensområde ombesörjs det för deras räkning genom nära samarbete med andra företag inom t.ex. brand eller radiokommunikation. Med all den specialistkompetens som företaget och våra samarbetspartners besitter kan vi erbjuda all nödvändig fackkunskap som krävs för olika projekt inom såväl el, tele och data.

Vi tar gärna totalentreprenader eftersom vi vet att vi kan erbjuda kompetenta yrkesmän i alla led. Det innebär att vi tar ansvaret för att varje arbetsmoment utförs fackmannamässigt och ansvarsfullt.