Arbetsmiljö

God och säker arbetsmiljö – en viktig hygienfaktor för oss!

Netab har för sin verksamhet upprättat och infört ett arbetsmiljöledningssystem enligt ISO 45001:2018 och sedan maj 2012 är vi ISO-certifierade inom området Arbetsmiljö. Vårt arbetsmiljöledningssystemet beskriver hur vi arbetar för att minimera arbetsmiljörisker och för att ständigt förbättra arbetsmiljön för våra anställda och inhyrd personal.

Kulturhuset nödutgångs-belysningVårt systematiska arbetsmiljöarbete är upplagt som en årsprocess med en väl genomtänkt ordningsföljd. Vi kartlägger arbetsmiljön, både den fysiska och psykosociala, genom regelbundna riskbedömningar och undersökningar. Därefter sätter vi mål och handlingsplaner och andra åtgärder för att hantera de risker vi trots allt har.

Vi genomför dessutom löpande kontroller och inventeringar av utrustning, fordon, arbetsställen m.m. samt går skyddsronder.

Klicka här för att se vårt ISO-certifikat!