Verksamhetsansvarig – Tele/Data

Daniel NorénVerksamhetsansvarig för avdelningen Tele/Data är Daniel Norén.

Daniel rekryterades till Netab år 2001 för att förstärka företagets data- och telesatsning. Daniel har, förutom goda ledaregenskaper, väldokumenterade kunskaper i strukturella fastighetsnät, F/O, stadsnät samt tele. Exempel på uppdrag är modernisering av fastighetsnät på ett tiotal grundskolor och ett trettiotal förskolor samt ett stort antal serviceuppdrag inom kontor och offentlig miljö. Daniel har även varit fältresurs/beställarombud åt kommun i samband med införande av stadsnät.

Kontaktuppgifter:
daniel@netab.se
08-410 712 04