Skärlagsskolan, Trosa

Netab Entreprend utför el-, tele- och säkerhetsinstallationer i samband med om- och nybyggnationen av Skärlagsskolan i Trosa. Projektet startade tidigare i år och planeras färdigställas i slutet av 2021.