Avtal tecknat med S:t Erik Markutveckling

Netab har nyligen tecknat ett 2-årigt ramavtal med S:t Erik Markutveckling.

Det är ett bolag som ägs av Stockholms Stad och vars uppdrag är att främja Stockholms utveckling genom att äga och förvalta stadens utvecklingsfastigheter på ekonomiskt bästa sätt. Bolagets verksamhet inriktas på förvaltning, uthyrning och utveckling till så god avkastning som möjligt med hänsyn tagen till stadens utveckling. Bolaget ska därutöver inventera fastighetsmarknaden och arbeta fram en investeringsstrategi, i syfte att främja Stockholms långsiktiga utveckling. S:t Erik Markutveckling är delaktig i stadsutvecklingen i Ulvsunda/Bällstaviken samt i det nya bostads- och evenemangsområdet Söderstaden/Slakthusområdet i anslutning till Globen. 

Vi på Netab ser fram emot att genom detta avtal få möjlighet att utföra en hel del spännande uppdrag i Stockholm kommande år och uppdraget kommer att innebära levereras av såväl El- som Tele/Datainstallationer.