Björkhaga Skola vinner ett utbildningspaket från Friends

Under maj månad har vi, tillsammans med Friends, anordnat ett tävling bland skolorna i Botkyrka där vinsten är ett ”Schyst på nätet” utbildningspaket från Friends. Allt skolorna behövde göra var att skicka in en kort motivering till varför just deras skola skulle vinna utbildningen – som involverar såväl elever som skolpersonal och föräldrar.

Vi är nu glada att kunna presentera att det är Björkhaga Skola i Tumba som vunnit tävlingen och därmed får ett utbildningspaket från Friends.Friends

 

Vår motivering till varför Björkhaga Skola vunnit lyder: 

”Björkhaga Skola visar med sin motivering ett stort engagemang i frågan rörande kränkningar på nätet. De vill stärka sin kunskap när det gäller förmågan att hantera elevers aktivitet på Internet och påtalar också att de har haft situationer ang. elevers aktivitet på nätet som varit problematiska och gått över styr. Skolan efterfrågar hjälp och verktyg kring mobbing på nätet och visar ett stort intresse av att ta del av densamma både från skolans och elevernas håll. Vi ser det som värdefullt att skolans elever är vana att vara delaktiga och ha elevinflytande och att de därigenom kan ta till sig Friends utbildningspaket på ett bra sätt. En av flera anledningar till att skolan vinner tävlingen är också  att de har egna erfarenheter som de kan utgå ifrån och få hjälp med att hantera genom utbildningsinsatsen. Vår förhoppning är att Björkhaga Skola efter avslutad utbildning, som involverar såväl skolpersonal, elever och föräldrar, kommer ha fått med sig värdefulla verktyg för hur de ska jobba med frågan rörande kränkningar på nätet. Stort grattis önskar Friends i samarbete med Norsborgs Eltjänst AB.”

 

Vi vill även rikta ett stort tack till de övriga skolor som, med sina fina motiveringar, var med och deltog i tävlingen och återigen Stort Grattis till Björkhaga Skola!