Envac

Automatisk tömning av offentliga soptunnor låter kanske som science fiction men är i allra högsta grad verklighet idag. Envac är ett expansivt företag som finns representerat i hela 21 länder bara i Europa och idén med vakuumteknik för sophantering är numera nästan lika etablerad som all annan infrastruktur i samhället.

Netab’s uppdrag, att inom ramavtal leverera installationer för terminaler och stationer, är både utmanande och intressant, samtidigt som det ger en priviligerad inblick i bl.a. Stockholms samhällsutbyggnad.