Förskolan Vasan

Netab har en lång tradition av att leverera elinstallationer i samband med uppförande eller ombyggnad av förskolor och skolor.

Tekniskt sett är skolor sällan utmanande men uppdragen ger alltid en stor tillfredställelse då vetskapen om att våra barn får fina lokaler, och bra förutsättningar genom skolåren, värmer.

Förskolan Vasan i kvarteret Isdubben i Västertorp är under uppförande och vi på Netab hanterar elinstallationerna i samband med nybyggnationen. Förskolan består av tre byggnader med en bruttoyta på 900 kvadratmeter.