Förskolan Nova

Netab har en lång tradition av att leverera elinstallationer i samband med uppförande eller ombyggnad av förskolor och skolor.

Tekniskt sett är skolor sällan utmanande men uppdragen ger alltid en stor tillfredställelse då vetskapen om att våra barn får fina lokaler, och bra förutsättningar genom skolåren, värmer.

Förskolan Nova, som ligger i expansiva Riksten Friluftsstad i Tullinge, byggdes år 2008. Förskolan har en ljus och öppen arkitektur och vi på Netab arbetade med elinstallationerna i samband med uppförandet av förskolan.