Huge – Bäckgårdsvägen i Vårby

Netabs serviceavdelning har, på uppdrag av Huge Fastigheter, uppgraderad loft- och parkbelysningen i ett bostadsområdet på Bäckgårdsvägen i Vårby. Arbetet har varit omfattande och bedrivits under längre tid i projektform i samverkan med företagets Entreprenadavdelning. Två avdelningars samarbete resulterar i detta fina resultat!

Bäckgårdsvägen