VERKSAMHETSANSVARIG – ENTREPRENAD

Verksamhetsansvarig på avdelningen är Mikael Skantz.

Som auktoriserad installatör och med stor erfarenhet av projektledning och styrning är vi glada att Mikael arbetar med oss och förstärker vår Entreprenadavdelning.

Kontaktuppgifter:
mikael@netab.se
08-410 712 02