Nordiska Museet

Stockholm är en av värdens vackraste städer och det är en sann förmån få leverera elinstallationer till många av stadens mest spännande byggnader.

Nordiska Museet imponerade sal är 126,5 meter lång och har 24 meter till taket, vilket gör salen till det största icke kyrkliga rummet i Sverige efter Globen. Därför var det med en stor dos ödmjukhet vi tog oss an ombyggnaden av restaurangkök och servering.