Nu höjer vi ribban!

Miljö har alltid legat Netab varmt om hjärtat och nu höjer vi ribban ytterligare i våra nya miljömål. Vi nöjer oss inte med att köpa 100% ren el från sol, vind och vatten samt att ha en fordonspark som idag uteslutande består av miljöbilar som är oberoende av fossila bränslen. Till år 2025 ska vi dessutom minska våra transporter med minst 10%. Nu (sam)kör vi!