Ny Elbil till bilparken

Vi värnar om vår miljö!

HjärtaVårt senaste tillskott till bilparken är en ny Elbil. Vi försöker värna om miljön så mycket det går och vår nya bil är en batteridriven elbil som helt saknar förbränningsmotor. Elbilen ger inga utsläpp i form av koldioxid eller luftföroreningar och är därmed lika ”grön” som tåget. Dessutom bidrar den till att bullret att gå ner betydligt, framför allt i stadstrafik, då elmotorn är tystare än den konventionella förbränningsmotorn. Utöver ovanstående är en elmotor är nästan fyra gånger så effektiv som en ordinär förbränningsmotor. Det innebär att en bil med eldrift kräver mindre energi och således ger mindre utsläpp.

Läs mer om hur vi försöker jobba miljösmart HÄR.