Nytt namn – samma företag

Norsborgs Eltjänst AB blir NETAB Gruppen

Det senaste året har företaget övergått allt mer till namnet Netab i sin kommunikation; hemsidan, kläder, bilar och dokument m.m. har successivt ändrats till det nya namnet.

Nu är det dags för nästa steg vilket innebär att vi även i övrig kommunikation (kuvert, fakturor och avtal m.m.) kommer att använda namnet Netab. Vi kommer även att övergå till Netab i verbal kommunikation, t.ex. i vår växel.

Vi kommer att använda namnet ”NETAB Gruppen” vid kommunikation som är övergripande och avser hela firman. För respektive avdelning är det NETAB Tele/Data, NETAB Service och NETAB Entreprenad som gäller.

Vi på Netab ser fram emot ett fortsatt gott samarbete!