Nytt ramavtal med Salems kommun

PrintNetab har tecknat ett nytt ramavtal med Salems kommun, genom vilket vi kommer att leverera såväl el-, tele- och datainstallationer till kommunen under kommande år. Avtalet är skrivet till och med år 2019 med möjlighet till förlängning till år 2021.

Vi är glada över att vi, efter 5 år som pålitlig leverantör, fått fortsatt förtroende av kommunen att leverera installationer i toppklass och ser fram emot ett gott samarbetet även fortsättningsvis!