Arbetschef – Rickard Stangenbäck

Rickard StangenbäckArbetschef är Rickard Stangenbäck.

Rickard har det övergripande ansvaret för företagets tre verksamhetsområden – Entreprenad, Service och  Tele/Data. Han har huvudansvar för verkställandet av företagets miljö-, kvalitet och arbetsmiljöarbete samt ansvarar för samordning och är beställarens kontakt. Rickard har, för Netabs räkning, ansvarat för samtliga ramavtal, kundkontakter och utförda uppdrag samt fungerat som företagets ombud de senaste åren. Rickard har arbetat på företaget sedan början av 90-talet.

Kontaktuppgifter till Rickard:
rickard@netab.se
08-410 712 01