S:t Erik Kommunikation

S:t Erik Kommunikation är ett dotterbolag till Stokab som har i uppdrag av Stockholm Stad att bidra till att Stockholm ska bli den främsta tillväxtregionen i Europa genom att bygga ut och tillhandahålla ett öppet och passivt fibernät i absolut världsklass.

Självklart är vi på Netab stolta över att vara en ramavtalsentreprenör till S:t Erik Kommunikation, som totalt sammanknyter verksamheter på cirka 2 250 adresser över hela Stockholm. Till nätet är runt 40 000 medarbetare och cirka 100 000 elever i Stockholms stad uppkopplade.

St Erik kommunikation