Stockholms arenor – flödesberäkningar

NETAB Tele/Data har på uppdrag av Staden installerat gångräknare i områden kring Stockholms arenor med syfte att underlätta framtida stadsplanering.