Ungdomens Hus i Alby

I stadsdelen Alby i Botkyrka kommun uppförs just nu ett nytt Ungdomens Hus. Vi på Netab ansvarar för alla elinstallationer i samband med ombyggnationen av lokalen som tidigare var Socialförvaltningskontor. Det är ett intressant projekt i en spännande miljö där arkitekten jobbat mycket med färg och form för att skapa en trivsam miljö för Botkyrkas ungdomar.