Zinkensdamms IP

Netab Service har på uppdrag av Staden installerat utomhusbelysning samt uppfört tillfälliga läktare vid utomhusrinken vid Zinkensdamms IP i Stockholm.