Vreta Gårds Förskola

Netab har en lång tradition av att leverera elinstallationer i samband med uppförande eller ombyggnad av förskolor och skolor.

Tekniskt sett är skolor sällan utmanande men uppdragen ger alltid en stor tillfredställelse då vetskapen om att våra barn får fina lokaler, och bra förutsättningar genom skolåren, värmer.

Vreta Gårds Förskola i Botkyrka började byggas i november 2012 och invigdes i april 2014. Vi på Netab arbetade med elinstallationerna i samband med uppförandet av förskolan.